Jóvene/Adultos 1er año

Zumba/Salsa – Jóvenes/Adultos 1er año

150 150 Umaima Shek

Hip Hop – Jóvenes/Adultos 1er año

150 150 Umaima Shek

Salsa – Jóvenes/Adultos 1er año

150 150 Umaima Shek

Contemporaneo – Jóvenes/Adultos 1er año

150 150 Umaima Shek

Tap – Jóvenes/Adultos 1er año

150 150 Umaima Shek

Flamenco – Jóvenes/Adultos 1er año

150 150 Umaima Shek

Jazz – Jóvenes/Adultos 1er año

150 150 Umaima Shek

Danza Aérea – Jóvenes/Adultos 1er año

150 150 Umaima Shek